Maak een afspraak

Uw erfenis regelen

Veel zaken hebben we in ons leven goed geregeld. Toch komt het vaak voor dat na een overlijden bepaalde wensen niet goed zijn vastgelegd. Het is daarom goed om hier eens bij stil te staan en persoonlijke wensen op tijd vast te leggen. Want door nu al zaken te regelen, blijven uw nabestaanden straks niet met onbeantwoorde vragen én onverwachte kosten achter. Dat geeft rust voor u én uw nabestaanden.

Goed geregeld geeft rust

Om er zeker van te zijn dat uw wensen na uw overlijden goed worden uitgevoerd, kunt u in uw testament iemand benoemen tot executeur. In uw testament legt u vervolgens vast wat de rechten en plichten zijn van de executeur. De executeur kan een erfgenaam, familielid, een goede vriend of een onafhankelijke partij als Partiar zijn. Het is goed mogelijk dat u uw familie of vrienden niet wilt belasten met deze taak. Afwikkelen van een nalatenschap is een belangrijke, maar ook tijdrovende taak en er komt meer bij kijken dan men in eerste instantie denkt.

Partiar benoemen tot executeur

Als onafhankelijke partij regelt Partiar alle praktische, administratieve en fiscale zaken rondom de afwikkeling van uw nalatenschap en zorgt Partiar ervoor dat alles goed verloopt. Met de benoeming van Partiar tot executeur heeft u zelf de regie in handen, ook als u er zelf niet meer bent.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

MAAK EEN AFSPRAAK