Maak een afspraak

Vereffenaar

Wat is een vereffenaar?

Een vereffenaar is net als een executeur of gevolmachtigde verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. We spreken echter van een vereffenaar wanneer één of meerdere erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaardt. Met een beneficiaire aanvaarding zijn alle erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de nalatenschap en hiermee vereffenaar.
De vereffenaar is verantwoordelijk voor het opstellen van de boedelbeschrijving, betalen van schuldeisers en het uitbetalen van erfdelen aan alle erfgenamen. Daarbij heeft de vereffenaar de taak de belangen van de erfgenamen en de schuldeisers te behartigen.

Partiar benoemd tot vereffenaar

In sommige gevallen lukt het erfgenamen niet om tot een gezamenlijke afwikkeling te komen. Dan kan bijvoorbeeld een schuldeiser bij de kantonrechter een verzoek indienen om een vereffenaar te laten benoemen. Partiar kan de procedure begeleiden.