Maak een afspraak

Geen testament, wel een nalatenschap

Na een overlijden is het niet altijd vanzelfsprekend dat er een testament is. Wanneer een overledene geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dit heet versterferfrecht en is vastgelegd in boek 4 van het het Burgerlijk Wetboek. De wet bepaalt de volgorde van erfgenamen in vier groepen:

  1. Partner (gehuwd of geregistreerd partnerschap) en kinderen
  2. Ouders, broers of zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Allereerst worden de erfgenamen vastgesteld in een verklaring van erfrecht. Dit wordt gedaan door een notaris. Mochten de erfgenamen niet bekend zijn, dan zal de notaris eerst op zoek gaan naar hen. Zij worden vervolgens aangeschreven zodat zij kunnen kiezen voor de wijze van aanvaarding: de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Partiar als gevolmachtigde

Alle erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. In sommige gevallen kan dit een afwikkeling van een nalatenschap vertragen. Bijvoorbeeld wanneer:

  • er slechts verre familieleden zijn

  • nabestaanden op grote afstand of in het buitenland wonen

  • nabestaanden niet over de juiste kennis beschikken

  • nabestaanden minderjarig zijn

  • nabestaanden niets met de nalatenschap te maken willen hebben

Partiar kan dan als gevolmachtigde door de erfgenamen binnen de nalatenschap worden benoemd. Op deze manier wordt de nalatenschap op een professionele, maar zorgvuldige manier afgerond en neemt Partiar deze zorg uit handen.

Als gemachtigde binnen een nalatenschap kan Partiar alle erfgenamen vertegenwoordigen, of slechts één of meerdere erfgenamen vertegenwoordigen.