Levenstestament

Niemand wil er teveel over nadenken, maar er kan een moment in uw leven ontstaan dat u niet meer in staat zult zijn uw eigen zaken te regelen. Bijvoorbeeld door ziekte zoals dementie, of na een ongeluk. Wanneer er in uw leven plotseling ingrijpende veranderingen plaatsvinden, is het een geruststellend idee dat u vooraf kunt bepalen hoe en naar gehandeld moet worden. Dit is mogelijk met een levenstestament. Door op voorhand een levenstestament op te laten stellen, legt u tijdig vast welke persoon u vertrouwt en die voor u beslissingen mag nemen op medisch, financieel en persoonlijk gebied. Dit voorkomt veel ruzies en onzekerheid in familie.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?

Verschil tussen levenstestament en testament

Een levenstestament is een ander document dan een testament. Een levenstestament bevat regelingen die voor u mogen worden genomen bij leven wanneer u niet meer wilsbekwaam bent. In een testament legt u vast welke regelingen voor u genomen mogen worden na uw overlijden. Dit kunnen uw uitvaartwensen zijn, maar ook wie uw erfgenamen zijn en wat er met uw nalatenschap moet gebeuren.

Voor zowel een levenstestament als een testament geldt dat wanneer u tijdig uw wensen vastlegt, er geen onduidelijkheden achterblijven. Dit geeft zowel u als uw naasten rust.

Verschil testament en levenstestament

Verschil tussen levenstestament en testament

Een levenstestament is een ander document dan een testament. Een levenstestament bevat regelingen die voor u mogen worden genomen bij leven wanneer u niet meer wilsbekwaam bent. In een testament legt u vast welke regelingen voor u genomen mogen worden na uw overlijden. Dit kunnen uw uitvaartwensen zijn, maar ook wie uw erfgenamen zijn en wat er met uw nalatenschap moet gebeuren.

Voor zowel een levenstestament als een testament geldt dat wanneer u tijdig uw wensen vastlegt, er geen onduidelijkheden achterblijven. Dit geeft zowel u als uw naasten rust.

Voorkom financiële uitbuiting

Door uw wensen en vertrouwenspersoon nu vast te leggen, voorkomt u financieel misbruik wanneer u zelf niet meer in staat bent uw eigen zaken te regelen. U kunt bepalen dat een onafhankelijk persoon of instantie toezicht moet houden en moet controleren worden of er geen uitgaven boven een bepaald bedrag worden gedaan. Partiar kan bijvoorbeeld fungeren als toezichthouder. Ook kunt u bepalen of de vertrouwenspersoon rekening en verantwoording moet afleggen over de gedane uitgaven. Kortom, u bepaalt zelf hoe ver het toezicht moet gaan.

Voorkom financiele uitbuiting met het vastleggen van een levenstestament

Voorkom financiële uitbuiting

Door uw wensen en vertrouwenspersoon nu vast te leggen, voorkomt u financieel misbruik wanneer u zelf niet meer in staat bent uw eigen zaken te regelen. U kunt bepalen dat een onafhankelijk persoon of instantie toezicht moet houden en moet controleren worden of er geen uitgaven boven een bepaald bedrag worden gedaan. Partiar kan bijvoorbeeld fungeren als toezichthouder. Ook kunt u bepalen of de vertrouwenspersoon rekening en verantwoording moet afleggen over de gedane uitgaven. Kortom, u bepaalt zelf hoe ver het toezicht moet gaan.

Wie mag voor u beslissen? 

In uw levenstestament geeft u een volmacht aan één of meerdere personen die u vertrouwt. Wellicht heeft u hiervoor al iemand in gedachten, bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend. Maar het is ook heel goed denkbaar dat u niemand in uw nabije omgeving kan of wilt belasten met deze taak. Partiar denkt graag met u mee hoe u dit het beste kunt regelen.

Margriet Westra

Margriet Westra

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Heeft u vragen over een levenstestament? Onze collega Margriet Westra denkt graag met u mee. Het adviesgesprek is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Dit gesprek kan bij ons op kantoor of bij u thuis plaatsvinden, waar ook in Nederland.