Opeisen van uw legitieme portie

Bent u door (één van) uw ouders onterfd? Als kind heeft u altijd recht op uw legitieme portie. 

Partiar kijkt graag met u mee wat uw mogelijkheden zijn.

KOSTELOOS ADVIESGESPREK

Opeisen van uw legitieme portie

Bent u door (één van) uw ouders onterfd? Als kind heeft u altijd recht op uw legitieme portie. 

Partiar kijkt graag met u mee wat uw mogelijkheden zijn.

VRAAG EEN GRATIS ADVIESGESPREK AAN

U bent als kind onterfd, wat nu?

Een ouder kan bij testament besluiten om u als kind te onterven. Toch heeft u nog altijd recht op een bepaald deel van de erfenis, uw legitieme portie. Een legitieme portie is de helft van het gewone erfdeel en geeft alleen recht op een geldvordering. U kunt dus geen spullen als een horloge of een bepaald sieraad opeisen.

Opeisen legitieme portie erfenis

Hulp nodig?

Het opeisen en voldaan krijgen van de legitieme portie is vaak een ingewikkelde kwestie. Vaak is al geruime tijd geen contact meer geweest met de ouders en komt men pas later achter het overlijden van een ouder.
Heeft u vragen over het opeisen van uw legitieme portie of kunt u hier hulp bij gebruiken? Neem dan contact met ons op voor een kosteloos adviesgesprek. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden, waar ook in Nederland, of bij ons op kantoor plaatsvinden. 

Hoe eist u uw legitieme portie op?

Hoe eist u uw legitieme portie op?

Uw legitieme portie krijgt u niet automatisch, deze dient u binnen 5 jaar op te eisen bij de erfgenamen of de executeur als deze is benoemd in het testament.

De termijn van 5 jaar is een wettelijke en absolute termijn. Na het verstrijken van deze termijn kunt u geen beroep meer doen op uw legitieme portie.

Opeisbaarheid van uw legitieme portie

U kunt enkel uw legitieme portie uitbetaald krijgen na overlijden van de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Dit geldt dus ook wanneer uw vader of moeder een samenlevingsovereenkomst had.

Daarnaast valt een legitieme portie niet direct op te eisen wanneer de erflater is overleden. Hier gaat eerst een termijn van 6 maanden over heen.

Wie Opeisen legitieme portie erfenisgeeft u de volmacht in uw levenstestament?