Wie regelt uw bankzaken als u dat niet meer kunt?

Speciaal voor ANBO-leden biedt Partiar u een kosteloos

adviesgesprek over een testament en een levenstestament aan.

VRAAG EEN GRATIS ADVIESGESPREK AAN

Wie regelt uw bankzaken als u dat niet meer kunt?

Speciaal voor ANBO-leden biedt Partiar u een kosteloos

adviesgesprek over een testament en een levenstestament aan.

VRAAG EEN GRATIS ADVIESGESPREK AAN

Goed geregeld geeft rust

Niemand wil er teveel over nadenken, maar er kan een moment in uw leven ontstaan dat u niet meer in staat zult zijn uw eigen zaken te kunnen regelen. Bijvoorbeeld door ziekte zoals dementie.

Wanneer er in uw leven plotseling ingrijpende veranderingen plaatsvinden, is het een geruststellend idee dat u de regie in eigen handen kunt blijven houden. Dit is mogelijk met een levenstestament. Door op voorhand een levenstestament op te laten stellen, heeft u tijdig vastgelegd welke persoon u vertrouwt die voor u beslissingen mag nemen op medisch, financieel en persoonlijk gebied. Dit voorkomt veel ruzies in familie.

Met een levenstestament houd u de regie in eigen handen, ook wanneer u dit niet niet meer kunt.

Voorkom financiële uitbuiting met een levenstestament

Voorkom financiële uitbuiting

Door uw wensen en vertrouwenspersoon nu vast te leggen, voorkomt u financieel misbruik wanneer u zelf niet meer in staat bent uw eigen zaken te regelen. U kunt bepalen dat een onafhankelijk persoon of instantie toezicht te laten houden en kan gecontroleerd worden of er geen uitgaven boven een bepaald bedrag worden gedaan. Ook kunt u bepalen of de vertrouwenspersoon rekening en verantwoording moet afleggen over de gedane uitgaven. Kortom, u bepaalt zelf hoe ver het toezicht moet gaan.

Wie geeft u de volmacht?

In uw levenstestament geeft u een volmacht aan één of meerdere personen die u vertrouwt. Wellicht heeft u hiervoor al iemand in gedachten, bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend. Maar het is ook heel goed denkbaar dat u niemand in uw nabije omgeving kan of wilt belasten met deze taak.

Wie geeft u de volmacht in uw levenstestament?

Speciaal voor ANBO-leden biedt Partiar u:

  • een kosteloos adviesgesprek over het opstellen van een levenstestament en testament

  • een kosteloze check van uw huidige testament

  • een gehele kosteloze begeleiding bij de totstandkoming van uw levenstestament en/ of testament

Is uw testament up-to-date?

Het is heel goed mogelijk dat u jaren geleden een testament heeft op laten stellen. Dan is het verstandig de inhoud van uw testament even na te lopen om te controleren of deze nog up-to-date is. Zijn de juiste erfgenamen vastgelegd? En heeft u iemand tot executeur benoemd? Als u nog niemand tot executeur heeft benoemd, is het raadzaam hier over na te denken.

Om er zeker van te zijn dat uw wensen na uw overlijden goed worden uitgevoerd, kunt u in uw testament iemand benoemen tot executeur. In uw testament legt u vervolgens vast wat de rechten en plichten zijn van de executeur. De executeur kan een erfgenaam, familielid, een goede vriend of een onafhankelijke partij zijn. Het is goed mogelijk dat u uw familie of vrienden niet wilt belasten met deze taak. Afwikkelen van een nalatenschap is een belangrijke, maar ook tijdrovende taak en er is steeds meer deskundigheid bij nodig dan men in eerste instantie denkt.

Partiar denkt graag met u mee over hoe u hier het beste een invulling aan kunt geven.

Is uw testament nog up-to-date?