Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

Gebruik website Partiar B.V.

Partiar B.V. draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Partiar B.V. niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Partiar B.V. staat niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

Partiar B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:

  1. toegebracht door de website;
  2. voortvloeiend uit het gebruik van de website;
  3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
  4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

Ook is Partiar B.V. gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Wijzigingen

Partiar B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. Ook behoudt Partiar B.V. zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Partiar B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Links naar andere websites

Partiar B.V. is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Partiar B.V. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Lees meer over ons cookiebeleid [link naar cookiebeleid].

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De gebruiker vrijwaart Partiar B.V., de werknemers van Partiar B.V., vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.