Partiar lanceert Partiar Academy!

Partiar Academy nieuwsbericht

Vanaf vandaag is Partiar Academy live en kunnen Register Uitvaartverzorgers en andere uitvaartprofessionals zich aanmelden voor een tweetal cursussen: (G)een opdrachtgever voor de uitvaart en Basiscursus Erfrecht.

Uitvaartprofessionals hebben naast hun eigen brede takenpakket te maken met nabestaanden en de vragen waar zij mee zitten. Vanuit deze gedachte heeft Partiar gemeend iets te kunnen betekenen voor deze uitvaartprofessionals. Door eendaagse verbredende cursussen aan te bieden die uitvaartprofessionals kunnen gebruiken naast het eigen takenpakket.

Wie kan zich aanmelden voor onze cursussen?

In het Register Uitvaartverzorgers staan alle uitvaartverzorgers die de titel RU (Register Uitvaartverzorg(st)er) achter hun naam mogen voeren. Deze uitvaartverzorgers werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, hebben het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.

Tijdens deze nascholing kunnen zij punten behalen die noodzakelijk zijn om de titel RU te behouden. Elke registeruitvaartverzorger moet 60 punten per 3 jaar behalen.

Uiteraard zijn onze cursussen ook interessant voor alle andere uitvaartprofessionals.

De cursussen die we aanbieden, zijn getoetst door de NaVU (Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg) en de hierbij behorende toekenning van permanente educatiepunten is afgegeven door de commissie van deskundigen gevormd door leden van de BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen).

Welke cursussen bieden wij aan?

We trappen af met de volgende cursussen:

1-daagse cursus: (G)een opdrachtgever voor de uitvaart (21,5 PE punten)

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wet op Lijkbezorging
 • Hoe houd je een uitvaart binnen?
 • Valkuilen bij polissen
 • Kennis van opdrachtgeverschap

1-daagse cursus: Basiscursus Erfrecht (19,5 PE punten)

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene bepalingen van het erfrecht en het versterfrecht
 • Testamentair Erfrecht algemeen
 • Legitieme portie en het opeisen ervan
 • Testament en zijn inhoud
 • Gevolgen van de erfopvolging

1-daagse cursus: (G)een opdrachtgever voor de uitvaart (21,5 PE punten)

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wet op Lijkbezorging
 • Hoe houd je een uitvaart binnen?
 • Valkuilen bij polissen
 • Kennis van opdrachtgeverschap

1-daagse cursus: Basiscursus Erfrecht (19,5 PE punten)

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene bepalingen van het erfrecht en het versterfrecht
 • Testamentair Erfrecht algemeen
 • Legitieme portie en het opeisen ervan
 • Testament en zijn inhoud
 • Gevolgen van de erfopvolging
Mary Floor

Meer weten?

Bent u benieuwd naar onze cursussen of de cursusdata? Op onze Partiar Academy pagina vindt u uitgebreide informatie.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Mary Floor op 0252 – 231 685 of via academy@partiar.nl.