Veel belangstelling voor Advies- en Taxatiedag bij Monuta ’t Leidse Huys

Zoals voorafgaande jaren nam ook dit jaar Partiar weer deel aan de Advies- en Taxatiedag bij Monuta ’t Leidse Huys. De belangstelling voor deze gratis informatiedag was weer erg goed en Monuta spreekt over een succesvolle dag.

Lees op de website van Monuta ’t Leidse Huys het hele persbericht.